Piispanvaalista

 

Helsingin hiippakunnan piispanvaalin ehdokasasettelu alkaa 15.3.2017 ja päättyy 15.5.2017.  Ehdokkaan piispanvaaliin asettaa valitsijayhdistys. Yhdistyksen muodostaa vähintään 30 vaalissa äänioikeutettua henkilöä.

Äänioikeutettuja tämän vuoden vaalissa on 1786 kappaletta. Heistä puolet ovat pappeja ja puolet maallikoita. Maallikoista äänioikeutettuja ovat hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenet, hiippakunnasta kirkolliskokoukseen valitut maallikkoedustajat sekä tuomiokapitulin lakimiesassessori ja maallikkojäsen. Seurakuntien kirkkovaltuustot ja seurakuntaneuvostot valitsevat loput äänioikeutetut. Valittavien äänioikeutettujen määrä on suhteessa seurakunnan kokoon. Ilmoitukset valituista on annettu tuomiokapitulille 28.2.2017 mennessä.

Piispanvaalin ensimmäinen kierros käydään keskiviikkona 16.8.2017. Jos yksikään ehdokas ei saa yli puolta annetuista äänistä, järjestetään toinen kierros kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan välillä. Toinen kierros käydään perjantaina 1.9.2017.

 

Tärkeitä päivämääriä

 

16.8.2017             Ensimmäinen vaalipäivä klo 13.00

25.8.2017             Vaalipaneeli (mikäli käydään toinen kierros) klo 1820 Agricolan kirkko, Helsinki

1.9.2017               Toinen vaalipäivä klo 13.00

1.11.2017             Uusi piispa aloittaa virassa

12.11.2017           Piispan virkaan vihkiminen Helsingin tuomiokirkossa

 

Helsingin hiippakunta on toimittanut infokirjeen äänioikeutetuille. Kirjeessä on hyödyllistä tietoa äänestämisestä, äänestyspaikoista ja esimerkiksi äänioikeutettujen yhteystietojen luovuttamisesta. Kirjeen pääset lukemaan täältä, sivun vasemmasta ylänurkasta. Sivulta löytyy myös tuomiokapitulin lakimiesassessori Ritva Saarion yhteystiedot, hän antaa tarvittaessa lisätietoja vaalista.